top
Besøg Danmarks Fortidsmindeguide
Besøg Moesgård Museum
Besøg Kulturarvstyrelsens Hjemmeside
corner
 

Gengivelse i 3D teknik giver helt nye muligheder for oplevelse og studie af genstandene.
Her præsenteres 10 udvalgte genstande fra Kongehøj og Jordhøj.

I de tre jættestuer Kongehøj, Jordhøj og Ormhøj er der fundet en mængde tidstypiske og meget flotte genstande. Fundene er næsten alle sammen grav- og offergaver til de mange mennesker, som gennem bondestenalderen blev gravlagt i jættestuerne.

De første gravlæggelser og gravgaver findes som regel enten i kammergangen eller helt udenfor jættestuerne. De er nemlig blevet rømmet ud for at give plads til de senere gravlæggelser.
Udenfor – på randstenene foran jættestuerne - hensatte man drik- og madofre til de afdøde i de fantastisk smukke og ornamenterede lerkar, hvis form har givet Tragtbægerkulturen dens navn. De fleste fund af lerkar fra nyere tids udgravninger stammer herfra.

Flintdolkene er typiske gravgaver til de sidste gravlæggelser i jættestuerne fra den sene bondestenalder på overgangen til bronzealderen og de er næsten alle fundet inde i gravkamrene.

 

 
Gå til introduktionssiden
Gå til skrivebordet - din browser- og indexsite
Få vejledning til de forskellige sider
Gå bagom projektet og se hvorledes det er blevet til...
corner2
bund