top
Besøg Danmarks Fortidsmindeguide
Besøg Moesgård Museum
Besøg Kulturarvstyrelsens Hjemmeside
corner
maps
Gå til introduktionssiden
Gå til skrivebordet - din browser- og indexsite
Få vejledning til de forskellige sider
Gå bagom projektet og se hvorledes det er blevet til...
corner2
bund

1: Landskabet - Mariager fjord og Det marine forland 2: Landskabet - Stenalderens kystlinie 3: Landskabet - En sø fra istiden? 4: Landskabet - Den tætte skov på skrænterne 5: Køkkenmødding ved Marsilleborg (fredet) 6: Kalkovn på kystskrænt 7: Sagn om begravelse eller ofring? 8: Overpløjet gravhøj 9: Landskabet - Det åbne agerlandskab 10: Overpløjet gravhøj 11: Overpløjet gravhøj 12: Rest af bronzealdergravhøj (fredet) 13: Kongehøj jættestue (fredet) 14: Jættestuetomt vest for Kongehøj (fredet) 15: Flintdolk, løsfund 16: Sløjfet storstensgrav 17: Sløjfet storstensgrav eller gravhøj 18: Overpløjet gravhøj 19: ”Rishøj”, sløjfet bronzealdergravhøj 20: Sløjfet dyssekammer 21: Jordhøj jættestue (fredet) 22: Ormhøj jættestue (fredet) 23: Overpløjet gravhøj